Инвестиционно намерение от "БАКРИ МЕС" ЕООД - промяна на предназначението на съществуващата сграда в цех за преработка на червени и бели меса. Сградата е разположена в ПИ 00357.5362.1005

 

Инвестиционно намерение от "БАКРИ МЕС" ЕООД - ТУК.

Инвестиционно предложение  - промяна на предназначението на
съществуващата сграда в цех за преработка на червени и бели меса.
Сградата е разположена в ПИ 00357.5362.1005 с площ 463 кв.м. и с
административен адрес: гр. Нови Искър, кв. Славовци, ул. "Породин" 2A.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА