Район "Нови Искър" търси да назначи ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

 

 

ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР

СО - РАЙОН "НОВИ ИСКЪР" търси да назначи 1 щатна бройка както следва:

 

Кратко описание на длъжността:

 

- изготвяне на оферти и количествени сметки;

- проверка и контрол на качеството и количеството на изпълнените СМР по обекти;

- участие в изготвяне на договори с подизпълнители;

- изготвяне на справки и отчети свързани с дейността;

- подпомага цялостна дейност в администрацията според своята компетентност;

- Други задължения, свързани с дейността.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

- образование - бакалавър;

- предпочитана специалност – технически, инженерни науки.

- умение за ползване на нормативни актове;

- професионално направление - електротехника, архитектура, строителство, геодезия

- професионален опит в областта - минимум 2 години;

- предишен опит на подобна позиция -предимство; - работа с компютър и програмни продукти Начин на кандидатстване: Необходими документи: CV Документите се приемат чрез формата на jobs.bg Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА