СЪОБЩЕНИЕ - подмяна на захранващия водопровод на кв. Гниляне в участъка от помпена станция „Подгумер“ до кв. Гниляне в близост до бившата баня с нови висококачествени тръби, подходящи за високо налягане

 

В началото на 2021г. „Софийска вода“ АД ще извърши подмяна на захранващия водопровод на кв. Гниляне в участъка от помпена станция „Подгумер“ до кв. Гниляне в близост до бившата баня с нови висококачествени тръби, подходящи за високо налягане. Участъкът е с дължина 1180 метра.

Към момента захранването на кв. Гниляне се осъществява чрез водопровод Ф350 мм от етернитови тръби, изграден 1970г. Същият е част от активите, предадени с Договора за концесия на „Софийска вода” АД за експлоатация и поддръжка. Трасето му минава през поземлените имоти между имота на помпена станция „Подгумер“ и кв. Гниляне, като дружеството ще извърши ремонтните дейности на споменатия участък от водопровода, ползвайки нормативно определения сервитут по реда на чл. 151, ал. 1, т.2 от ЗУТ.

В този участък са регистрирани голям брой аварии, заради високото налягане - 7-10 atm и остарелия материал на тръбите, от което се наводняват прилежащите имоти и влошава водоснабдяването.

С ремонта ще се гарантира нормалното водоснабдяване на гр. Нови Искър, намаляване на загубите на вода, както и своевременно ще се предотврати наводняването на поземлените имоти.

Трасето на водопровода предвиден за подмяна и имотите, в които ще се извършва реконструкцията са показани на приложените скици.

Обхват - документи: ТУК и ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА