Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-458, кв. 12 по плана на с. Негован, район "Нови Искър", Столична община

 

Изграждане на еднофамилна жилищна  сграда в УПИ XI-458, кв. 12 по плана на с. Негован, район "Нови Искър", Столична община - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА