|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Системи за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност Юрисконсулт и Главен Юристконсулт

 

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност Главен юрисконсулт 

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност Юрисконсулт 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА