Добавяне на летяща пепел от ТЕЦ с код 100102 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка-бетонов възел на ул. "Чепинско шосе" № 15, в УПИ 867, 868, 869, с. Чепинци, район "Нови Искър", Столична община

 

Добавяне на
летяща пепел от ТЕЦ с код 100102 при производството на бетонни смеси на
територията на съществуваща работна площадка-бетонов възел на ул.
"Чепинско шосе" № 15, в УПИ 867, 868, 869, с. Чепинци, район "Нови
Искър", Столична община - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА