Подмяна на водопровод ул. "Сливница" ул. "Езеро" ул."Без име" с. Кътина

 

На 26.07.2021г. "Софийска вода" АД планира да започне СМР по обект:
"Подмяна на водопровод по ул. "Сливница" в участъка от съществуващ
водопровод ф110PE пред  административен №3 до ул. "Езеро", ф110 PE,
подмяна на водопровод по ул. "Езеро" в участъка от ул. "Сливница" до ул.
"Без име", ф110 и подмяна на водопровод на ул. "Без име" от ул. "Езеро"
до ул. "Синия вир", ф90PE, с. Кътина, СО - район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА