Заповед № РНИ21-РД09-321/09.08.2021 г. на Кмета на Район "Нови Искър" за освобождаване на общинско жилище

 

Заповед № РНИ21-РД09-321/09.08.2021 г. на Кмета на Район "Нови Искър" за освобождаване на общинско жилище

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА