Предстои стартирането на ремонтните дейности на моста над река Искър в град Нови Искър

 

От 30 август 2021 г. ще започне работата по ремонта на моста над река Искър в град Нови Искър.

При строителните работи поетапно ще се ремонтират платната за движение и тротоарите, като в началния етап е заложено да се затвори платното за движение от кв. „Курило“ към кв. „Изгрев“.

В проекта е предвидено да се запази широчината на пътните платна за движение 7,50м, като в източна и западна посока ще се направи връзка със съществуващата пътна настилка по 15м преди и след съоръжението. Напречния наклон на движение ще е двустранен -2,5%.  Дължината на мостовото съоръжение е 157м. Предвижда се уширяване на тротоарните платна за движение от 1,75м на 1,9м. В проекта е предвидено изграждане на допълнителна стоманена конзола с парапет с ширина 1,5м за разполагане на съществуващите водопроводи ф200СТ и ф400СТ.

Общата продължителност на ремонтните дейности ще бъде 84 дни.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА