Инсталация за рециклиране на разтворители" на площадка на "Лакпром" АД, с. Световрачене, район "Нови Искър", Столична община

 

Документът може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА