Уведомление за инвестиционно предложение от фирма "Суит енд Холидей" ЕООД за "Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. "Равнище", с. Житен, район "Нови Искър", Столична община

 

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма "Суит енд Холидей" ЕООД за "Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. "Равнище", с. Житен, район "Нови Искър", Столична община

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА