"Обявление за обществено обсъждане за ПУП/ПРЗ за м. "Гробщен парк и мемориален парк в кв. 18а", кв. Курило, гр. Нови Искър.

 

"Обявление за обществено обсъждане за ПУП/ПРЗ за м. "Гробщен парк и мемориален парк в кв. 18а", кв. Курило, гр. Нови Искър.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА