Инвестиционно предложение за изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10 м“ в поземлен имот с идентификатор 11884.5588.47, с. Войнеговци

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА