Инвестиционно предложение за изграждане на гараж за строителна техника в имот с идентификатор по кадастрална карта 00357.5362.1130 (УПИ XIII-1130, кв. 1, кв. Славовци-стопански двор

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА