"Изграждане на фотоволтаичен парк" в имоти с идентификатори по кадастрална карта 41010.4890.1, 41010.4890.2, 41010.4890.3, 41010.4890.7, 41010.4890.8, с. Кътина, м. "Грамадите"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА