Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова и областният управител Данаил Кирилов посетиха водните обекти на територията на район Нови Искър

Продължава обиколкaта на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова по проблемни участъци на реки, които са на територията на София. Днес кметът Фандъкова, заедно с областния управител Данаил Кирилов и кмета на район „Нови Искър” Даниела Райчева посетиха дигите на река Лесновска и река Искър, за да се запознаят на място с тяхното състояние.

 

Г-жа Фандъкова посети и дигата на река Лесновска при село Световрачене, както и участъка около моста на река Искър при село Чепинци. Дигите на река Искър и река Лесновска се стопанисват от Напоителни системи ЕАД. 

 

Днес стана ясно, че, по настояване на кмета на София, започва контролирано изпускане на язовир „Огняново”. То ще се извършва през основния изпускател, а не през преливника. Скоростта, с която става това, е2.5 куб. метравода в секунда, което, по данни на експертите, води до повишаване нивото на реката с пет сантиметра. Изпускането ще се извършва до 7:00 часа сутринта на 21 февруари, понеделник.  

 

С нареждане на областния управител на София - Данаил Кирилов, се задължават всички собственици и ползватели на язовири на територията на област София да започнат контролирано изпускане на язовирите, без риск за населението до достигане на 50 процента от обема им. Собствениците и ползвателите на язовири незабавно трябва да почистят преливниците, изпускателите и тунелите на водностопанските системи и съоръжения и да проверят изправността на техническото им състояние. 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА