Столична община - район “Нови Искър” търси АРХИТЕКТ

Изисквания към кандидатите:
 

-          образование: висше магистър

-          специалност: архитектура

-          професионален опит: 2 години

-          компютърна грамотност - добро владеене на AutoCAD и Photoshop

-          познаване на ЗУТ и наредбите по него, Закона за собственост и ползване на замеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закон за общинска собственост (ЗОС)
 

Кратко описание на длъжността:
 

Координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство, издава административни актове, съобразно правомощията предоставени от Закона за устройство на територията

Автобиография се подава на e-mail: info@novi-iskar.bg в срок до 23.03.2012г.

За допълнителна информация: тел. 02/ 991-73-36

Одобрените кандидати ще бъдат допълнително поканени на интервю

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА