|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Главен юрисконсулт отдел "ПНАО и ГРАО", СО-район "Нови Искър"

Обявление, стр. 1

Обявление, стр. 2

Протокол за допуснати кандидати от конкурс за главен юрисконсулт на район "Нови Искър"

Извлечение от протокол за проведен конкурс

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА