|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

РЕНОВИРАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА, ПРОЕКТИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”- СО

Копие от кадастрална карта за ОДЗ в град Нови Искър

Копие от кадастрална карта за детска градина в село Кътина

Виза за реновиране на детска градина в село Кътина

Публична покана

Техническо задание

Документация

Виза за реновиране - Нови Искър

ХАРТА НА КЛИЕНТА